За фирмата

Предлагаме пълно счетоводно обслужване, абонаментно счетоводно обслужване,  обработка на възнагражденията на персонала, социално и здравно осигуряване, формуляри и дискети за НАП и ДДС на дискети, годишно приключване по национални и международни счетоводни стандарти, изготвяне на данъчни декларации, изготвяне на статистически форми, консолидация на отчети, финансово-счетоводен анализ, данъчна защита и еднократни услуги.

Регистрация на фирми

Цялостната регистрация включва следния пакет услуги: Регистрация в Агенция по вписванията; Социално-осигурителна регистрация. Комплексната услуга се извършва в най-краткия срок и с минимално заплащане.