Данъчна защита

Контакт


  • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
  • Подготовка на платежни нареждания за данъци
  • Подготовка на данъчни справки и уведомления
  • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
  • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни
  • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК