Годишно счетоводно приключване

Контакт


  • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
  • Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
  • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт