Автобиография

Контакт
Анелия Тодорова Лилкова
Адрес: гр. София 1606, ул. Доспат 1
Телефон: 02 952 06 10; 0888 34 52 73
E-mail: tandrask@abv.bg; office@tandra-bg.com
 

Професионален опит

 • 2000 - до момента

  Управител и собственик на "Тандра Комерс: ЕООД, "Тандра Консулт: ООД, "Тандра ТВ" ООД, Галерия "Тандра", София, бул.Ген.Скобелев 69

  Цялостно водене и организиране на финансово-счетоводната дейност, превенции, анализи на риска и др.
  Счетоводно-правна дейност

 • 1992 - 1999

  Началник отдел "Информация и използване на документи"
  Централен Държавен Архив към Главно управление на архивите при МС, София, ул.Московска 5
  Информационна и популяризторска дейност

 • 1987 - 1992

  Главен специалист в отдел "Обработка и комплектуване на лични фондове"
  Централен Държавен Архив към Главно управление на архивите при МС, София, ул.Московска 5
  Колекциониране на документи на значими за обществото българи

 • 1995 - 1998

  Икономист
  "Технико Холдинг" ООД. София, ул. Презвитер Козма 1
  Финансово-счетоводна дейност

Образование и обучение

 • 1991 - 1994

  Магистър по икономика
  Университет за национално и световно стопанство (УНСС) - факултет "Международни икономически отношения"

 • 1981 - 1987

  Магистър по история
  СУ "Климент Охридски" - Исторически факултет

Лични умения

 • Комуникационни умения

  Комбинативност и способности за подход към всякакви хора, умения за изграждане и ръководене на екип

 • Организационни/управленчески умения

  Отлични управленски умения, ръководство на екипи за финасово-счетоводно обслужване на над 100 фирми

 • Професионални умения

  Работа с Международните счетоводни стандарти; Участие в процедури и превенция по изпирането на пари; Системи за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2001-2008; Трудово и осигурителнопроотношение; Безопасни и здравословни условия на труд; Финансов анализ на риска при проекти по европейски програми; Одит на проекти; Практически аспекти на разработка и изпълнение на проекти, финансирани по програми на ЕС за програмен период 2014-20120г. и др.

 • Други умения

  Бизнес оценител III-то ниво на исторически предмети, икони и други произведения на изкуството; Сертифициране на художествени произведения; Оценител на недвижими имоти и земеделски земи; Подготовка и управление на проекти по реформата за местно самоуправление и др., придобити за необходими аспекти на финансово-счетоводната работа.

Допълнителна информация

 • 2016

  Финансов анализ на Проектно предложение "Ремонт на СОУ Г.Бенковски" в тетевен по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
  Финансов анализ за Проект "Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Елена"

 • 2015

  Одит на проект "Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014-2020г. за Асеновград"

 • 2014

  Управление и отчитане на дейностите по проект "Реконструкция на места за отдих и развлечение" в Община Черноочене

 • 2013

  Консултации по изготвяне на тръжни документи по ЗОП за Община Крушари

 • 2012

  Финансово-икономически анализ на Palmer Capital Fondsenbeheer B.V.

 • 2010

  Финансово-икономически анализ на проектно предложение "Доизграждане и модернизация на ГПСОВ и канализационна мрежа в гр. Карлово"